Probeer het zelf eens...

Pyrogravure hoeft geen dure hobby te zijn : reeds voor een 100-tal euro kan je  het basismateriaal aanschaffen waarmee je de eerste stappen kan zetten.

In het kort leggen we je hier enkele basisprincipes van het pyrograveren uit, en geven je wat informatie over het nodige basismateriaal.

Al doende leert men :

In pyrografie bestaat er echter maar één enkele regel : al doende leert men.

Oefenen en experimenteren bijven de hoofdzaak voor een mooi resultaat !

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pyrograveren met RELIËF

Wanneer men de meeste facetten van het pyrograveren onder de knie begint de krijgen, wordt de verleiding groot om het hout zelf te gaan bewerken, om door het aanbrengen van RELIËF een bijkomende dimensie in te voeren in de pyrogravure-werken.

Zoals voor een normaal pyrogravure-werk start men door met potlood een tekening aan te brengen op een geschaafde plank.

 

 

   

 
Essentieel hier is het gebruik van lindenhout, dat zich door zijn zacht en homogeen weefselstructuur gemakkelijk laat insnijden. Met een freze (bovenfreze) gaat men eerst langs de buitenrand op maximale diepte volledig rond de tekening, zodat men een rand overhoudt die men kan gebruiken als kader voor het pyrogravure-werk.

 

 

 

  Daarna wordt zeer voorzichtig het overtollige hout weggestoken of -gesneden. Hiervoor gebruikt men het typisch gereedschap van een houtbeeldhouwer : met de kleine handsnijmesjes wordt langs de potloodtekening gesneden, waarna met de kleine beitels de eerste houtmassa wordt weggesneden. Vervolgens kan het nodig zijn om met grote beitels van een aangepaste vorm de andere houtdelen weg te halen, o.m. met een holle kreuzebeitels, een bolle goersje, of met platte beitels.

 

 
 

Het is voortdurend nadenken over wat moet worden weggesneden en wat kan blijven : indien men, zoals bij de vleermuis hieronder, schuine vlakken wenst te maken, dienen deze logisch aan te sluiten op de uitstekende delen zoals de nerven hieronder.

   
 

Alvorens de eerste stappen in de pyrogravure te zetten, dient men de verschillende stiften  en hun mogelijkheden zorgvuldig uit te proberen : puntjes, letters, rechte en kromme lijnen, grotere oppervlaktes, inkervingen, enz... Door het wijzigen van de temperatuur kunnen ook kleurmotieven worden uitgetest, van lichtbruin tot bijna zwart.

 

 

   

Eens de gewenste RELIËFstructuur werd bekomen, wordt alles zorgvuldig bijgewerkt met diverse schuurpapieren. Slechts daarna kan het eigenlijke pyrograveerwerk worden aangevat. De keuren die in het hout worden gebrand ondersteunen het RELIËF. Het samengaan van RELIËF en kleur biedt de pyrograveur bijna onbeperkte mogelijkheden.